صندلی تالاری فلزی مدل آرشام

2,600,000 تومان2,800,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آرین

2,500,000 تومان2,700,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آرمان

2,500,000 تومان2,700,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آیسان

2,800,000 تومان2,950,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آینور

2,700,000 تومان2,900,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آیلار

2,700,000 تومان2,900,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلي ناهار خوري استيل مدل رايا raya

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ساير مشخصات: ضد زنگ / ضد مات شدگي

صندلی تالاری استیل مدل دایان

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل رزا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل ساتیا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل سلدا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل الشن

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آیسان

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری پایه استیل مدل آیلی

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری پایه استیل مدرن طرح آیدان

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آیدا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آلاله

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری پایه استیل مدل هلما

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آیتک

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آتلار

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی عروس داماد پایه استیل مدل گلوریا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل آلما

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل لینا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل کارمن

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل سادیا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری عروس و داماد استیل مدل هاله

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

مبل و صندلی تالاری استیل مدل لیوسا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل لاریسا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

نیمکت پایه استیل مدرن مدل پولار

7,200,000 تومان8,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه: پارچه

نیمکت پایه استیل مدرن مدل جوکر

7,500,000 تومان8,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه: چرم - مخمل

نیمکت پایه استیل مدرن مدل کالی

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه: پارچه

صندلی اپن پایه استیل مدل ساشا

5,500,000 تومان6,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی اپن پایه استیل مدل ماتیب

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه : پارچه

صندلی اپن پایه استیل مدل ویلگا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه : پارچه

صندلی اپن پایه استیل مدل ویرجین

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی آرایش پایه استیل مدل لاورن

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی آرایش پایه استیل مدل بنتن

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی آرایش پایه استیل مدل گیلدا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی آرایش پایه استیل مدل پاپیون

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

جا کفشی نیمکت استیل مدل رامان

8,400,000 تومان9,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه:پارچه

جا کفشی نیمکت استیل مدل روتن

7,800,000 تومان9,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه:پارچه

جا کفشی نیمکت استیل مدل آدینه

8,400,000 تومان9,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

جا کفشی استیل مدل نورا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه:پارچه

جا کفشی نیمکت استیل مدل ساپین

7,800,000 تومان9,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

جا کفشی نیمکت استیل مدل نینا

8,100,000 تومان9,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

نیمکت پایه استیل مدرن مدل رها

6,800,000 تومان7,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه: پارچه

جا کفشی نیمکت استیل مدل رکسانا

7,200,000 تومان8,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

نیمکت پایه استیل مدرن مدل اپال

7,200,000 تومان8,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی میز ناهار خوری استیل مدل میلیان

7,600,000 تومان8,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد: عمق 50  - ارتفاع 45

صندلی میز ناهار خوری استیل مدل نارسیس

6,400,000 تومان7,100,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد:عمق 50  - ارتفاع:45

صندلی میز ناهار خوری استیل مدل بتیس

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد: قطر45 ارتفاع 85

صندلی استیل مدرن مدل یونیک

15,400,000 تومان17,100,000 تومان
 • جنس بدنه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی ناهار خوری استیل مدل ملیسا

6,200,000 تومان6,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد: عمق 50  ارتفاع:45

صندلی آرایش پایه استیل مدل پاندیو

4,200,000 تومان4,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد: طول40 - عرض 40 - ارتفاع:45

صندلی اپن پایه استیل مدل سودا

5,600,000 تومان6,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد:عمق 45 - ارتفاع 80

صندلی اپن پایه استیل مدل آماندا

7,700,000 تومان8,400,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد:عمق 45 - ارتفاع 80

صندلی اپن پایه استیل مدل هانوی

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس رویه : چرم پارچه
 • ابعاد: طول50 عمق 45  ارتفاع:80

صندلی اپن استیل زیبا مدل لیکا

5,100,000 تومان5,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد:عمق 45 - ارتفاع 80

صندلی استیل

شاید تا چند سال پیش از صندلی صرفا به عنوان جایگاهی برای نشستن استفاده میشد اما امروزه نقش آن بسیار فراتر از این حرف ها شده است و به عنوان المانی از دکوراسیون در چیدمان منازل نیز کارایی دارد. البته نه تنها در منزل بلکه در چیدمان اداری، کافه رستورانها، تالارها و… نیز از آن استفاده می شود. واضح است که باید در کنار راحتی استفاده ظاهری شیک و زیبا هم داشته باشد. صندلی استیل یکی از مدرن ترین صندلی هایی است که می توانید برای تکمیل چیدمان خود از آن استفاده کنید. ظاهری جذاب و مدرن در کنار استحکام بالای آن باعث شده است به یکی از ترندها تبدیل شود به فروش بالایی دست یابد.

تولید و فروش صندلی استیل با کیفیت عالی و قیمت ارزان

شرکت هومینایس تولید کننده و فروش انواع صندلی استیل طلایی و نقره ای مات و براق با قیمت ارزان در تهران این محصولات را با متریال درجه یک تولید می کند. تولید آن در تهران انجام می شود اما فروشی در سراسر کشور دارد. هرجای ایران که باشید می توانید به صورت حضوری و یا غیر حضوری از محصولات استیل هومینایس دیدن کنید و متناسب با دکوراسیون و سلیقه خودتان انواع مختلف آن را انتخاب کرده و خریداری کنید. کیفیت اولین پارامتری است که مهندسین ما در تولید صندلی استیل مد نظر دارند. تنوع زیاد محصولات نیز از نظر شکل و طراحی ظاهری و … نیز سبب شده است تا از محبوبیت بالایی برخوردار باشد و فروش زیادی داشته باشد.

خرید اینترنتی و حضوری صندلی پایه فلزی استیل طلایی و نقره ای مات و براق

این صندلی ها از استیل مقاوم ساخته شده اند. دارای دو رنگ سیلور و طلایی می باشند که جذابیت فوق العاده ای به آن می بخشد. هر دو این رنگ ها هم به صورت مات و هم به صورت براق اجرا می شوند. انتخاب آن وابسته به نظر شما است. البته در کنار نظر شخصی باید دکوراسیون محیط را نیز در نظر بگیرید و همچنین به این نکته مهم هم توجه کنید که صندلی را برای چه فضایی می خواهید. برای مثال: استفاده از صندلی نقره ای براق برای منازل مناسب می باشد و نوع طلایی براق آن برای تالارها ایده آل است. پایه های فلزی صندلی استیل دارای روکش آبکاری شده است و سبب شده تا در برابر نفوذ هر نوع سیالی مقاوم باشد و طول عمر و دوام بیشتری داشته باشد.

فروش عمده و تک انواع صندلی استیل در تهران و کشور

تنوع طرح و شکل ظاهری این صندلی ها بسیار زیاد است. انواع آن را برحسب فضای کاربردی که دار می توان تقسیم بندی کرد که عبارتند از:

صندلی اداری استیل : این صندلی ها بیشتر برای پشت میز نشینی مناسب است. اغلب دارای پشتی بلندی است که سبب ظاهر شیک و رسمی آن می شود. رویه های مختلفی را می توان برای آن به کار گرفت که محبوب ترین آن چرم است. پارچه های کتان نیز برای این نوع از صندلی ها مناسب است. طرح قاب و پایه فلزی این صندل ها اغلب به صورت ساده است تا حالت رسمی خود را حفظ کند.

صندلی تالار استیل : این صندلی همانطور که از نام آن مشخص است، برای تالارها کارایی دارد. مراسمات مختلفی در این تالارها برگزار می شود و بهتر است به صورت براق باشد تا بیشتر به چشم آید. پشتی آن ها اغلب به صورت کاملا استیل و طرح دار می باشد. تنها روی نشیمنگاه آن پارچه استفاده شده است. پشتی های آن ها نیز نه چندان بلند و نه چندان کوتاه است تا مانع دید افراد در پشت سر یکدیگر نشود.

صندلی ناهارخوری : این نوع از صندلی های استیل، در کنار میز ناهارخوری استفاده می شوند. شکل ظاهری متناسب با میز باید داشته باشند. اما در حالت کلی دارای پایه های بلند و همچنین پشتی کوتاه هستند. تا در زمان صرف وعده های غذایی احساس راحتی بسیاری داشته باشید.

صندلی میزبان: تعجب نکنید، برای پذیرایی از مهمانان می توانید در دکوراسیون مدرن، از صندلی میزبان استفاده کنید. اگر مبلمان شما به سبک معاصر و استیل است، صندلی میزبان استیل باعث تکمیل شدن آن خواهد شد. انتخاب طرح و شکل آن نیز به عهده خود خریدار خواهد بود.

بازه انتخابی صندلی استیل شیک و مدرن گسترده برای شکل ظاهری صندلی

در زمان خرید قادر به انتخاب طرح صندلی دلخواه خود از کاتالوگ ها و همچنین محصولاتی مانند جلو مبلی استیل مدرن که در سایت وجود دارد، خواهید بود. علاوه بر آن شما می توانید طرح و شکل مد نظر خود را به طراحان هومینایس تحویل دهید و صندلی مطابق با درخواست و نظر خود داشته باشید. سایر طرح های موجود در سایت را هم می توانید تغییر دهید و در رنگ و ابعاد و سایر مشخصات دلخواهتان سفارش دهید. رنگ رویه صندلی و جنس آن هم قابلیت تغییر را دارد. تغییر هر یک از جزئیات صندلی استیل باعث می شود که قیمت آن ها نیز متفاوت باشد. به عبارتی می توانید با در نظر داشتن هزینه ای که جهت خرید کنار گذاشته اید انتخاب کنید. استیل بسیار منعطف بوده و به همین خاطر در هر شکلی حالت می گیرد. اما از انجایی که یک متریال مدرن و امروزی می باشد، بیشتر سادگی آن به چشم می آید و بهتر است طرح ساده ای داشته باشد تا بتوانید در دکوراسیون مدرن به کار بگیرید و چیدمانی شیک داشته باشید. در ترکیب رنگ رویه و پایه فلزی صندلی نیز هارمونی را در نظر بگیرید. بهتر است به سراغ رنگ های ملایم و روشن بروید که فضا را بزرگتر جلوه دهد و در ترکیب با نقره ای و طلایی چشم نواز باشد. بهتر است در کنار صندلی استیل از مبلمان مدرن و همچنین فرش هایی با طرح های ساده استفاده کنید.

خرید مستقیم و بدون واسطه صندلی استیل با کیفیت عالی و رویه کوبی درجه یک

اینکه بتوانید صندلی استیل را متناسب با نظر و خواست خود داشته باشید، امکانی است که هومینایس برایتان فراهم کرده است. در کنار آن فروش بدون واسطه انجام می شود که نتیجه آن قیمت پایین محصولات است. صندلی استیل را به تعداد مورد نیاز خود می توانید تهیه کنید. همچنین فروش عمده نیز وجود دارد و بسیاری از فروشندگان هم می توانند محصولات خود را از ما تهیه کنند. بازه زمانی ثبت سفارش شما تا تحویل بسیار کوتاه خواهد بود پس نگرانی از این بابت نداشته باشید. محصول نهایی با کیفیت عالی در هر شهری که باشید تحویل شما خواهد شد.

منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.