صندلی تالاری فلزی مدل آرشام

2,600,000 تومان2,800,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آرین

2,500,000 تومان2,700,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آرمان

2,500,000 تومان2,700,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آیسان

2,800,000 تومان2,950,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آینور

2,700,000 تومان2,900,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری فلزی مدل آیلار

2,700,000 تومان2,900,000 تومان
 • جنس پایه: آهن
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلي ناهار خوري استيل مدل رايا raya

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ساير مشخصات: ضد زنگ / ضد مات شدگي

صندلی تالاری استیل مدل دایان

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل رزا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل ساتیا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل سلدا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل الشن

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آیسان

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری پایه استیل مدل آیلی

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری پایه استیل مدرن طرح آیدان

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آیدا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آلاله

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری پایه استیل مدل هلما

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آیتک

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل آتلار

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی عروس داماد پایه استیل مدل گلوریا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل آلما

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل لینا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل کارمن

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل سادیا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری عروس و داماد استیل مدل هاله

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

مبل و صندلی تالاری استیل مدل لیوسا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی تالاری استیل مدل لاریسا

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ

صندلی میز ناهار خوری استیل مدل میلیان

7,600,000 تومان8,300,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد: عمق 50  - ارتفاع 45

صندلی ناهار خوری استیل مدل ملیسا

6,200,000 تومان6,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • ابعاد: عمق 50  ارتفاع:45

صندلی تالاری

همانطور که از نام آن مشخص است، صندلی تالاری نوعی صندلی مراسمات است که منحصراً در مراسم عروسی استفاده می شود. صندلی های چیواری یک انتخاب مناسب برای صندلی عروسی هستند که ریشه آن به دوره رنسانس در ایتالیا برمی گردد.

آنها دارای پشتی ساده و مستقیم هستند که برای تولید انبوه طراحی شده اند. بیشتر صندلی‌های بالشتک‌دار ارائه می‌دهند، اگرچه صندلی‌های ضیافت با مقدار نامی بالشتک در کل صندلی وجود دارد.

اگرچه صندلی‌های چیواری رایج‌ترین نوع صندلی عروسی هستند، اما انواع مختلفی از صندلی‌ها نیز وجود دارد که می‌توانید بسته به زیبایی  عروسی خود از آنها برای عروسی استفاده کنید.

صندلی‌های پشتی X یکی از محبوب‌ترین صندلی‌های عروسی هستند، اگر مهمانی یا مراسمی را در فضای باز برگزار می‌کنید. استایل الهام گرفته شده از توسکانی، طراحی متقاطع پشتی و پایان قاب، یک یادداشت روستایی و در عین حال زیبا را به این رویداد می بخشد.

صندلی های تاشو نیز یکی دیگر از گزینه های محبوب برای مراسم عروسی و مراسم در فضای باز است. انواع مجلل تری که می فروشیم از چوب جامد یا فلز ساخته شده اند.

برخی از آن ها دارای مقدار کمی از بالشتک صندلی و پشتی هستند. اگر بودجه محدودی دارید، این صندلی های انباشته ارزان قیمت گزینه ای عالی هستند، اگرچه باید در داخل خانه نگهداری شوند.

هیچ چیز به اندازه صندلی های روکش دار ظرافت را در سالن ضیافت نمی دمد . آنها با طراحی کلاسیک، ظاهر معاصر و روکش‌های مخملی متمایز هستند که نسبتاً به‌عنوان شکلی از صندلی در مراسم عروسی استفاده می‌شوند.

این صندلی ها معمولاً در وینیل یا پارچه ساخته می شوند . چه در حال برگزاری یک رویداد رسمی یا قدیمی باشید، این صندلی ها به شدت توصیه می شوند!

انواع صندلی تالاری

 • صتدلی ضیافت یا عروسی

یکی از رایج ترین مدل های صندلی برای عروسی، صندلی ضیافت است . احتمالاً در گذشته در بسیاری از مراسم عروسی و مراسم روی این صندلی ها نشسته اید و ممکن است در کنفرانس ها نیز آنها را دیده باشید.

آنها معمولاً دارای یک صندلی روکش دار هستند تا راحتی را برای مهمانان فراهم کنند. اینجاست که زوج‌ها اغلب از تزئینات و روکش صندلی استفاده می‌کنند تا این چیدمان صندلی‌ها بیشتر با رسمی و سبک عروسی ترکیب شود.

 • صندلی تالاری استیل

استیل یکی دیگر از مواد رایج مورد استفاده برای ساخت صندلی تالاری استیل است. از مزایای آن می توان به دوام، تطبیق پذیری و مقاومت در برابر خوردگی اشاره کرد. دوام و وزن سنگین: صندلی استیل، با ساختار مستحکم و وزن قابل توجه، دوام فوق العاده ای را ارائه می دهد.

 • صندلی های چیواری

صندلی های چیواری که به عنوان صندلی تیفانی یا چیوارینا نیز شناخته می شوند، انتخابی محبوب برای مراسم عروسی هستند. این صندلی ها از جهاتی شبیه به صندلی های ضیافت هستند، اما اغلب آنها را کمی زیباتر می دانند.

شما می توانید آنها را در سبک های مختلف انتخاب کنید. به عنوان مثال، شما می توانید آنها را در طلا، نقره، آهک و یا رزین کریستال خریداری کنید. بنابراین، چه برای یک مراسم غیررسمی تر یا یک مراسم واقعاً شیک انتخاب کنید، می توانید صندلی ای داشته باشید که با سبک و لحن هماهنگ باشد.

 • صندلی های کراس بک چوبی

اگر به ظاهر سنتی و قدیمی علاقه دارید، پس این صندلی های چوبی سنتی برای مراسم شما مناسب هستند. به طور کلی، این صندلی ها برای جشن های داخلی مناسب هستند. شما می توانید این صندلی ها را با محیط های مختلف ترکیب کنید.

 • صندلی های چوبی تاشو

در حالی که احتمالاً از صندلی های چوبی تاشو برای یک رویداد داخلی استفاده نخواهید کرد، این نوع صندلی ها برای جشن های بیرون از خانه بسیار محبوب هستند. به خاطر داشته باشید که پاها اغلب نمی توانند به اندازه برخی مدل های دیگر وزن داشته باشند، بنابراین ممکن است بخواهید این صندلی ها را با صندلی های دیگر مخلوط کنید تا همه مهمانان شما راحت باشند.

شما می توانید این صندلی ها را در رنگ های قهوه ای یا سفید تهیه کنید. انتخاب با شما است. اگر به مراسم عروسی در فضای باز رفته اید، احتمالاً صندلی های چوبی سفید را می شناسید . بسیاری از زوج ها این صندلی ها را به افتخار مراسم عروسی انتخاب می کنند.

ویژگی صندلی تالاری 

 صندلی های ضیافت نیز سبک وزن، چهارپایه، به راحتی روی هم قرار می گیرند، یا یک صندلی تاشو بدون تکیه گاه بازو هستند. جنبه هایی که عناصر اصلی را تشکیل می دهند که کمی صندلی تالاری را با صندلی رویداد متفاوت می کند عبارتند از:

 • عدم وجود تکیه گاه بازو
 • ارزان و آسان برای ساخت
 • مواد سبک اما سنگین
 • قابلیت روی هم چیدن و تاشو

اهمیت انتخاب مواد برای ساخت صندلی تالاری

راهنمای خرید انواع صندلی تالاری

 • شاخص

نگاه کردن به همه گزینه‌ها برای صندلی عروسی می‌تواند دشوار به نظر برسد، به خصوص زمانی که هیچ معیاری برای راهنمایی خود ندارید. به جای اینکه خود را در این موقعیت قرار دهید، زمانی را به بررسی این معیارها اختصاص دهید و مشخص کنید که چه چیزی در صندلی می خواهید. سپس، می توانید ببینید که کدام سبک با نیازهای شما مطابقت دارد.

 • سبک فضایی

سبک فضایی که شما می آراستید به میزان قابل توجهی با صندلی هایی که انتخاب می کنید ارتباط دارد. به عنوان مثال، اگر صاحب یک مکان در فضای باز هستید یا در حال برنامه ریزی برای عروسی در فضای باز هستید، صندلی هایی که جذابیت  بیشتری دارند مناسب هستند.

از طرف دیگر، ممکن است یک رویداد را در یک سالن رقص برگزار کنید. در این مورد، احتمالاً صندلی های رسمی تری را می خواهید که با لوکس فضای پذیرایی مطابقت داشته باشد. همچنین باید رنگ های فضا را در نظر بگیرید. در حالی که صندلی ها لزوماً نیازی به همخوانی با دیوارها ندارند، سیالیت در رنگ باید وجود داشته باشد.

 • میزان راحتی

اگر روی مد سرمایه گذاری کرده اید، احتمالاً می دانید که راحتی گاهی به خاطر استایل فدا می شود. برنامه ریزی برای عروسی، از برخی جهات، یک بیانیه مد است. با این حال، باید به خاطر داشته باشید که از مهمانان خود می خواهید روی این صندلی ها بنشینند.

اگر عاشق یک مدل صندلی خاص هستید که چندان راحت نیست، از آن برای مراسم یا کوکتل استفاده کنید. هنگامی که مراسم کوتاه است، مهمانان ممکن است به یک صندلی کمتر راحت اهمیت ندهند. در طول پذیرش ورود، بسیاری از مهمانان قدم زدن و اختلاط را انتخاب می کنند.

 • تعداد

همچنین باید تصمیم بگیرید که آیا می خواهید صندلی های کافی برای همه مهمانان خود داشته باشید یا خیر. در ابتدا، ممکن است به این پیشنهاد بخندید که این کار را نمی کنید، اما باید در نظر داشته باشید که چگونه افراد در مراسم عروسی خود سبک های متفاوتی دارند.

همانطور که به کمیت فکر می کنید، باید مکان های مختلف را نیز در نظر بگیرید. هنگامی که مراسم و پذیرایی در یک مکان باشد، کارکنان سالن پذیرایی ممکن است صندلی ها را برای شما جابجا کنند. آنها همچنین ممکن است صندلی ها را از مراسم به اتاق پذیرایی منتقل کنند. هرچند باید این اطلاعات را بدانید. این نامناسب است که از مهمانان خود بخواهید صندلی های خود را از فضا به فضا حمل کنند.

 • ماندگاری

اگر صندلی‌هایی را برای عروسی خود انتخاب می‌کنید، ممکن است زیاد اهمیت ندهید که بیشتر از روز مراسم باقی بمانند. با این حال، اگر کسب‌وکاری دارید، سرمایه‌گذاری روی صندلی‌های باکیفیت باید در اولویت باشد و مطمئناً این یک حرکت هوشمندانه است که کمی پول اضافی خرج کنید تا مطمئن شوید که صندلی‌هایی که می‌خرید ماندگار هستند.

 • دسترسی

 در یک سالن پذیرایی، ممکن است لازم باشد با نشستن مهمانان بیشتر در یک میز، اتاق را ذخیره کنید. به خاطر داشته باشید که هر دوی این تصمیمات می‌توانند باعث مشکلات دسترسی به جداول شوند. اگر میز و نیمکت های پیک نیک را انتخاب می کنید، مطمئن شوید که در بالای میز جایی برای ویلچر وجود دارد و نیمکت ها به میزها متصل نیستند تا مهمانان بتوانند به راحتی به داخل و خارج شوند. در میزها، ممکن است لازم باشد مهمانان کمتری در برخی از میزها داشته باشید تا مهمانانی را که به فضای بیشتری نیاز دارند، در خود جای دهید.

 • اندازه

اندازه های میز خود را بررسی کنید و ببینید صندلی هایی که به آنها فکر می کنید اندازه استاندارد یا کمی بزرگتر هستند. شما نمی خواهید از یک میز 6 فوتی استفاده کنید که معمولاً 12 صندلی استاندارد را در خود جای می دهد، تا متوجه شوید که فقط می توانید 11 یا 10 صندلی را در اطراف میز قرار دهید. همیشه اندازه های خود را بررسی کنید.

 • رنگ

در حالی که می توانید به دنبال ظاهر سنتی تمام سفید بروید، لازم نیست. می توانید صندلی هایی را انتخاب کنید که با موضوع مطابقت داشته باشند یا رنگ مورد علاقه شما و همسرتان را نشان دهند.

در صورتی که صاحب یک سالن پذیرایی هستید، ممکن است بخواهید صندلی هایی را انتخاب کنید که رنگ خنثی دارند اما روکش صندلی در رنگ های مختلف برای زوج هایی که می خواهند کارهای تکمیلی خود را اضافه کنند در دسترس است. روکش صندلی می تواند به تقلید حالات مختلف در فضای پذیرایی نیز کمک کند.

 • بودجه

به همان اندازه که ممکن است هنگام عروسی خود اصلاً بخواهید به بودجه فکر نکنید، لازم است. به خاطر داشته باشید که بسیاری از صندلی ها با قیمت های مقرون به صرفه در دسترس هستند. صاحبان فضاهای پذیرایی حتماً باید بپرسند که آیا در سفارشات خرید عمده تخفیف وجود دارد یا خیر.

تعیین بهترین چیدمان و سبک صندلی تالاری برای محل برگزاری شما

هنگامی که چیدمان مکان خود را برای قرار دادن صندلی برای یک مراسم  برنامه ریزی می کنید، ارتباط یک عامل کلیدی است. چه در حال برپایی یک جلسه کاری، تجهیز کلاس درس، میزبانی یک شام جشن در مقیاس کامل یا برگزاری مراسم عروسی باشید، ترتیب صندلی ها می تواند تفاوت قابل توجهی ایجاد کند.

سبک نشستن هر رویداد با مهمانان شما ارتباط برقرار می کند و پیامی را ارائه می دهد. بنابراین بسیار مهم است که مهمانان به گونه ای بنشینند که پیامی را که می خواهید دریافت کنند ارسال کند.

قیمت انواع صندلی تالاری

قیمت ساخت صندلی تالاری  می تواند تحت تاثیر نوع صندلی، جنس صندلی استیل یا ... ، تعداد صندلی های مورد نیاز  متغییر باشد . مدل های صندلی پر تقاضا و فصل های اوج عروسی نیز ممکن است به قیمت های بالاتر منجر شود.

هومینایس با بهترین قیمت و بهترین کیفیت صندلی مورد نیاز شما را در هر تعداد سفارش و جنس مورد نظر در مناسب ترین زمان به شما ارائه می دهد. برای سفارش می توانید به صورت اینترنتی و حضوری به آدرس موجود در سایت مراجعه کنید .مفتخریم که باشما همکاری داشته باشیم.

سوالات متداول

صندلی تالاری چیست؟
صندلی تالاری در ورودی یا سالن قرار می‌گرفتند و از آن‌ها برای نشستن ماندن مهمانان تا دعوت به اتاق‌های غذاخوری استفاده می‌شد.
نام دیگر صندلی عروسی یا تالاری چیست؟
صندلی های چیواری که به عنوان صندلی تیفانی یا چیوارینا نیز شناخته می شوند، انتخابی محبوب برای مراسم عروسی هستند. این صندلی ها از جهاتی شبیه به صندلی های ضیافت هستند، اما اغلب آنها را کمی زیباتر می دانند. شما می توانید آنها را در سبک های مختلف انتخاب کنید
محبوب ترین صندلی تالار کدام است؟
محبوب ترین سبک عروسی مطمئناً صندلی چیواری است 
صندلی در تالار عروسی چقدر اهمیت دارد؟
همه عکس های مراسم  صندلی ها هستند، در تمام عکس های ناهارخوری شما هستند و فضای خوبی را اشغال می کنند. آنها می توانند راحت باشند، همچنین می توانند واقعاً شرایط یک مراسم  را تغییر دهند و طراحی زیادی را تداعی کنند.
منوی دسته بندی خود را در مسیر: "سربرگ ساز > چیدما موبایل > عنصر منوی موبایل > نمایش و مخفی کردن > انتخاب منو " تنظیم کنید
سبد خرید
برای دیدن نوشته هایی که دنبال آن هستید تایپ کنید.