میز ناهار خوری پایه استیل مدل مایا

41,600,000 تومان49,100,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 180 - عرض 100

میز ناهار خوری استیل مدل هلینا

41,600,000 تومان48,600,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 160 - عرض 100

میز ناهار خوری استیل مدل رومیسا

38,400,000 تومان47,090,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 180 - عرض 100

میز ناهارخوری استیل مدل نادیا

46,000,000 تومان53,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهارخوری پایه استیل مدل آیسا

46,000,000 تومان56,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری استیل مدل رانا

28,500,000 تومان38,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز نهارخوری پایه استیل طرح آلیس

28,000,000 تومان38,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری پایه استیل مدل الیسا

17,500,000 تومان25,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 160 - عرض 100

میز ناهار خوری استیل مدل آلفا

18,000,000 تومان25,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 140 - عرض 90 ( قابل تغییر به ابعاد دلخواه شما ! )

ميز ناهار خوري استيل مدل رالي

27,000,000 تومان35,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 180 - عرض 100 (متغير به دلخواه شما)

ميز ناهار خوري استيل مدل جودي

23,500,000 تومان29,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 180 - عرض 100 (متغير به دلخواه شما)

ميز ناهار خوري استيل مدل جوك

23,500,000 تومان29,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

ميز نهارخوري استيل مدل ريتا

27,500,000 تومان34,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

ميزنهارخوري استيل مدل آرتميس

36,000,000 تومان44,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

ميز نهارخوري استيل مدل آرامیس

 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز نهار خوری استیل مدل آراشید

42,000,000 تومان52,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری استیل مدل آنلی

38,000,000 تومان47,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری استیل مدل ویوات

28,000,000 تومان36,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز نهارخوری استیل مدل مارگریت

23,000,000 تومان29,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز نهارخوری استیل مدل سولینا

34,000,000 تومان43,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز نهارخوری استیل مدل آتنا

36,000,000 تومان45,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری پایه استیل مدل ملیکا

37,700,000 تومان46,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس -  شیشه - سنگ طبیعی
 • ابعاد : ارتفاع 80 - طول 160 - عرض 100

میز ناهار خوری پایه استیل مدل راسل

31,200,000 تومان38,700,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • قطر: 150

میز ناهار خوری استیل زیبا مدل جیران

22,500,000 تومان29,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری پایه استیل مدل الینا

32,500,000 تومان40,400,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • قطر: 160

میز ناهار خوری استیل مدرن مدل الیانا

34,000,000 تومان43,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه

میز ناهار خوری استیل مدل دلمونی

17,000,000 تومان25,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:200/عرض: 100/ ارتفاع:76

میز ناهار خوری پایه استیل مدل فیلا

12,700,000 تومان20,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:قطر: 100/ ارتفاع:76

میز ناهار خوری استیل مدل مرسا

14,800,000 تومان20,500,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:200/ عرض:100/ ارتفاع:76

میز ناهار خوری استیل مدرن مدل آرشیدا

11,700,000 تومان24,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:200/ عرض:100/ ارتفاع:76

میز ناهارخوری پایه استیل مدل هرو

15,000,000 تومان22,000,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:120/ عرض:120/ ارتفاع:76

میز ناهار خوری استیل زیبا مدل تاما

19,500,000 تومان27,200,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:200, 180/ عرض:100/ ارتفاع:78,76

میز ناهار خوری پایه استیل مدل وستیانا

13,400,000 تومان20,800,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:200/ عرض:100/ ارتفاع:78,76

میز ناهار خوری پایه استیل مدل نارینا

17,200,000 تومان24,900,000 تومان
 • جنس پایه: استیل 304 اصل
 • کیفیت آبکاری: آبکاری پی وی دی pvd طلایی با کیفیت
 • ماندگاری رنگ طلایی: حداقل 10 سال بدون تغییر رنگ
 • جنس صفحه: هایگلاس - سنگ طبیعی - شیشه
 • ابعاد:طول:200/ عرض:100/ ارتفاع:78

میز ناهار خوری استیل

دیگر دوره انداختن سفره برای صرف وعده های غذایی به پایان رسیده است. شما برای نوش جان کردن غذا در وعده های مختلف، نیاز به یک میز غذاخوری باکیفیت و در عین حال زیبا دارید که در کنار رفع نیاز شما ظاهری چشم نواز به دکوراسیون خانه تان ببخشد. در حال حاضر، سبک مدرن با خرید میز ناهار خوری استیل شیک و مدرن به اندازه ای در دکوراسیون و طراحی داخلی نفوذ کرده است که انتخاب اول برای همگان می باشد. اگر شما هم علاقه مند به این سبک هستید، قطعا میز ناهار خوری استیل همان چیزی خواهد بود که به دنبال آن هستید.

تولید و فروش میز ناهار خوری استیل با قیمت ارزان در تهران و کشور

هومینایس یکی از برترین تولید کنندگان میز ناهار خوری استیل در کشور می باشد که می توانید محصولات آن را از سراسر ایران خریداری نمایید. فرقی نمی کند در تهران هستید یا سایر شهرها، ما سفارشتان را در زمان کوتاه به دستتان خواهیم رساند. تمامی محصولات ما، از جمله میزغذا خوری پایه استیل، با مرغوب ترین مواد ساخته می شود. طراحی آن ها نیز مطابق با استاندارد های تعیین شده انجام می شود. تنوع طرح های آن به اندازه ای زیاد است که بی شک در حین انتخاب سردرگم خواهید شد. مهندسین خلاق و خوش ذوق ما با طراحی های مدرن و جذاب خود رضایت شما را کسب خواهند کرد. البته در کناز زیبایی، کیفیت و همچنین راحتی استفاده از این میز نیز شرط است.

خرید اینترنتی و حضوری میز نهار خوری پایه استیل طلایی و نقره ای مات و براق

علاوه بر تنوع این میز در شکل ظاهریف از نظر رنگ نیز بسیار متنوع است. پایه های فلزی میز ناهارخوری استیل در دو رنگ طلایی و نقره ای وجود دارد. اگر فضای خانه شما کوچک است بهتر است از رنگ نقره ای استفاده کنید که آن را بزرگتر نشان دهد اما در غیر این صورت طلایی نیز می تواند انتخاب خارق العاده ای برایتان باشد. هر کدام از رنگ های استیل را برگزینید وقت آن می رسد که مات و براق بودن آن را هم انتخاب کنید. هر کدام از آن¬ ها جذابیت منحصر به فرد خود را دارند. بهتر است پیش از انتخاب به مبلمان خود نیز توجه کنید. چرا که اغلب این سرویس جز مبلمان می باشد و باید هماهنگی با آن داشته باشد. ظرافت نمونه مات و درخشش مدل براق هر بیننده ای را به خود جذب خواهد کرد. هر کدام از آن را که بپسندید و به انتخاب قطعی برسید، می توانید به صورت آنلاین و غیر حضوری نیز برای خرید اقدام کنید.

انتخاب میز ناهار خوری استیل شیک و مدرن مناسب

 1. طراحی و شکل ظاهری این میزها بسیار متنوع و گسترده است. شما باید بهترین آن را برای خود انتخاب کنید. به این منظور باید به نکات زیر توجه داشته باشید:
 2. میزی انتخاب کنید که متناسب با تعداد اعضای خانواده باشد. هرچه اعضای خانواده و تعداد افرادی که دور میز غذاخوری می نشینند بیشتر باشد، شما به میز بزرگتری نیاز خواهید داشت و برعکس. البته اگر میز را برای دورهمی و مهمانی می خواهید باید در اندازه بزرگتری خریداری کنید.
 3. متناسب با متراژ سالن شما باشد. اگر سالن بزرگی دارید، هیچ محدودیتی جهت انتخاب ندارید اما اگر فضا کوچک باشد قطعا باید میزی انتخاب کنید که کمتری فضا را در محیط اشغال کند.
 4. شکل ظاهری هماهنگ با سایر عناصر چیدمان داشته باشد. سرویس غذاخوری شما باید هماهنگ با مبلمان باشد. اگر میزهای جلومبلی شما مربع است بهتر است میز مربع، اگر مستظیل است، مستطیل و اگر گرد است میزی گرد انتخاب نمایید. توجه کنید که میز غذاخوری پایه استیل به شکل مربع به صورت چهار نفره می باشد و اگر می خواهید صندلی های زیادی دور آن قرار دهید دیگر شکل مربع برایتان ایده آل نخواهد بود.
 5. کیفیت درجه یک داشته باشد. ظاهر میز ناهار خوری استیل، یکی از فاکتورهای خرید است. اما مهم ترین آن کیفیت و تولید با سلیقه و بادوام است. شما این میز را یکبار می خرید و تا مدت ها از آن استفاده خواهید کرد. به همین دلیل باید ضمن کیفیت بالا به صورت دقیق هم تولید شده باشد.

خرید میز ناهار خوری استیل به صورت ساخت سفارشی با بهترین متریال

از امکاناتی که هومینایس برای مشتریان خود فراهم کرده است این است که می توانید سفارش میز استیل خود را شخصی سازی کنید. یعنی اگر مدلی را پسندیدید، قابلیت هر نوع تغییری روی آن وجود خواهد داشت. مس توانید ابعاد کوچکتر و یا حتی بزرگتر را سفارش دهید. یا به خواست شما پایه های کوتاه تر و یا بلند تری داشته باشد. اما به این نکته هم توجه کنید که تمامی محصولات مطابق با استاندارد ها و آناتومی بدن انسان جهت به کارگیری محصول، تولید می شود و تغییر ابعاد و ارتفاع آن چندان توصیه نمی شود. اما باز هم مختار هستید و هر تغییری که بخواهید پیش از ثبت سفارش باید اعلام کنید تا برایتان عملی و اجرا شود.

کیفیت استیل به کارگرفته شده برای تولید میز غذا خوری استیل

میزناهار خوری پایه فلزی، بسیار جذاب و دوست داشتنی است. اما بسیاری از افراد از خرید آن اجتناب می کنند. چرا که بر این باور هستند که ممکن است دچار زنگ زدگی و … شود. طبیعت استیل به نحوی است که دچار زنگ زدگی می شود و نباید در مماس با رطوبت باشد.

 اما از انجایی که این میز ممکن است در آشپزخانه و در تماس با مایعات و … مورد استفاده قرار گیرد، دارای روکشی از مواد آبکاری شده است که مانع از نفوذ رطوبت در آن می شود. این بدین معنی است که کیفیت آن دو برابر می شود و زنگ زدگی در آن اتفاق نمی افتد و به دنبال آن تغییر رنگ نمی دهد. رنگ استیل به کار رفته برای محصولا فلزی به صورت ثابت است. 

هر بانو خانه داری از میز ناهارخوری علاوه بر صرف غذا، برای قرار دادن لوازم دیگر، آماده کردن و پخت غذا و … استفاده می کند و بسیار مهم است که احساس راحتی و خیالی راحت در رابطه با میز داشته باشد. این میز با توجه به مشخصاتی که گفته شد از قیمت مناسبی هم برخوردار بوده و یک انتخاب بی نظیر برای خوش سلیقه ها است.

سوالات متداول

ظرفیت های میز نهار خوری استیل چند مورد است؟

شما می توانید در ظرفیت های  4،6،8،12 نفره میز نهار خوری دلخواه خود را سفارش دهید

اندازه استاندارد میز ناهار خوری استیل گرد چیست؟

رایج ترین اندازه ها برای میزهای گرد 1.20 تا 1.70 سانتی متر  است که  توجه به این نکته مهم است که هیچ استاندارد مورد توافق جهانی برای اندازه‌گیری میزهای گرد وجود ندارد. 

چند نفر می توانند پشت یک میز ناهاری خوری 1.50 سانتی متر می تواند بنشینند؟

6 نفر بزرگسال می توانید بنشیند

یک میز ناهار خوری استیل گرد 1.70 سانتی متری چند صندلی دارد؟

1.70 سانتی متر یکی از ابعادی است که اغلب برای میزهای گرد ارائه می شود و این سؤال را به ویژه رایج می کند. بسته به اینکه صندلی‌های شما دسته هایی  را که نیاز به عرض بیشتری در هر غذاخوری دارند یا نه، انتظار داشته باشید بین 8 تا 10 بزرگسال بنشینید. 

برای 12 نفر چه اندازه ای میز ناهار خوری می توانم بگیرم؟

اگر می‌خواهید دور یک میز مستطیلی 12 بنشینید، حداقل 2.50 سانتی متر بنشینید، هرچند پیشنهاد می‌کنیم 2.70 سانتی متری ای یا بالاتر را هدف بگیرید، زیرا این به شما انعطاف‌پذیری بیشتری برای انتخاب صندلی‌های مورد نظرتان می‌دهد. 

آیا می توانیم صندلی هم برای میز انتخاب خود سفارش دهیم؟

بله شما می توانید صندلی ست میز نهار خوری یا صندلی که خودتان دوست دارید را سفارش دهید

بهترین رنگ برای میز ناهار خوری استیل چیست؟

میزنهارخوری ها به خاطر تنوعی که در رنگ و نوع پایه دارند  به شما این امکان را می دهد به راحتی رنگی دلخواه راانتخاب کنید .

آیا می توانیم صفحه دلخواه برای میز نهار خوری انتخاب کنیم ؟

بله شما می توانید از صفحه شیشه ای یا سنگ طبیعی و یا فایبرگلاس برای صفحه میز خود استفاده کنید

آیا می توانیم رنگ سفترش بدون توجه به رنگ امحصول مورد نظر در سایت انتخاب کنید

شما هر کدام از محصولات سایت را می توانید انتخاب کنید با رنگ متفاوت یعنی اگر در سایت رنگ طلایی است شما می توانید نقره ای محصول را سفارش دهید و در ابعاد مورد نظر داشته باشید

چطور می توانید میز نهار خوری خود را سفارش دهید؟

شما به دو صورت می توانید سفارش دهید به صورت حضوری و یا به صورت اینترنتی 

آیا میز نهار خوری استیل های که ما تولید می کنیم دارای ضمانت هستند؟

بله تمام محصولات تولید شده در هومینایس دارای ضمانت بهترین و با کیفیت ترین استیل هستند.

در زمان خرید میز ناهار خوری به چه نکاتی دقت کنیم؟

رنگ میز ناهار خوری و رویه صندلی ها 

از میزناهار خوری حجیم برای متراژهای کوچک استفاده نکنید.

از کیفیت کار مطمئن شوید و قیمت را فدای کیفیت نکنید.